Kinderkankerfonds

Transparantie & geloofwaardigheid zijn twee kernwoorden die ‘Voetbalman’ bepalen. Hieronder vind je het samenwerkingsakkoord dat Voetbalman afsloot met het Kinderkankerfonds. Om de privacy enigszins te beschermen heb ik mijn adres- en telefoongegevens geschrapt, alsook mijn handtekening. Belangrijk is dat de actie officieel goedgekeurd én geregistreerd is door het Kinderkankerfonds.

Onder het samenwerkingsakkoord vind je de dankbrief van het Kinderkankerfonds voor het overschrijven van de totaalsom welke ik met mijn project verzamelde.

Samenwerking FB

Overschrijving Kinderkankerfonds

Advertenties