Collette vzw

Transparantie & geloofwaardigheid zijn twee kernwoorden die ‘Voetbalman’ bepalen. Op de website van Collette vzw vind je een officiële link naar het samenwerkingsakkoord dat Voetbalman afsloot met Collette vzw. Belangrijk is dat de actie net zoals voorheen met het Kinderkankerfonds officieel goedgekeurd én geregistreerd werd.

Collette liep een groot hersenletsel op bij de geboorte. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook Cerebrale Parese of kort CP genoemd). Dit houdt in dat ze moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Alsof dat niet genoeg was, ontwikkelde er zich een zware vorm van epilepsie waarvoor hersenchirurgie zich opdringt. Collette deed diverse intense aanvallen waarbij ze tientallen minuten bewusteloos was, en de mensen van de MUG haar er steeds doorheen hielpen. Desondanks straalt ze op elke foto, geeft ze hoop, liefde en kracht aan haar naasten en laat ze de moed nooit zakken. 

Collette