Collette vzw

Transparantie & geloofwaardigheid zijn twee kernwoorden die ‘Voetbalman’ bepalen. Op de website van Collette vzw vind je een officiële link naar het samenwerkingsakkoord dat Voetbalman afsloot met Collette vzw. Belangrijk is dat de actie net zoals voorheen met het Kinderkankerfonds officieel goedgekeurd én geregistreerd werd.

Collette liep een groot hersenletsel op bij de geboorte. Hierdoor heeft zij hersenverlamming (ook Cerebrale Parese of kort CP genoemd). Dit houdt in dat zij moeilijkheden heeft bij het bewegen van de linkerhelft van haar lichaam. Zo is wandelen zeer moeilijk. Haar arm en hand kan ze amper bewegen, noch aansturen. Ze krijgt permanent sondevoeding. Sinds kort heeft zich een zware vorm van epilepsie ontwikkeld. Zij deed onlangs een zware aanval waarbij de MUG 40 minuten bezig was om haar er doorheen te helpen.

Collette